Khetidekho

તલ ની માવજત

અત્યારે તલ માં શું કરવું ?? આ રહ્યો જવાબ આ બ્લોગ વાચો અને તલ માં મબલક ઉત્પાદન મેળવો …

Read More

ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ (APMC) બજારભાવ 07.02.2024

Facebook Link Twitter Instagram નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો…સ્વાગત છે તમારું khetidekho.com પર …. જ્યાં તમને મળશે રોજબરોજ ના બજારભાવ ,ખેતીમાહિતી ,પશુપાલન ,અવનવા વિડિઓ અને ખેતી વિષયક ઘણું બધું ….. આજરોજ તારીખ 07 ફેબ્રુઆરી 2024 ના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ વધુ

Read More

ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ (APMC) બજારભાવ 06.02.2024

Facebook Link Twitter Instagram નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો…સ્વાગત છે તમારું khetidekho.com પર …. જ્યાં તમને મળશે રોજબરોજ ના બજારભાવ ,ખેતીમાહિતી ,પશુપાલન ,અવનવા વિડિઓ અને ખેતી વિષયક ઘણું બધું ….. આજરોજ તારીખ 06 ફેબ્રુઆરી 2024 ના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ વધુ

Read More

ગાય ભેંસ માં રસીકરણ

Facebook Link Twitter Instagram આવી જ રસપ્રદ માહિતી માટે અમારા whatsapp ગ્રુપમાં નીચે ના બટન પર ક્લિક કરી ને જોઈન થાવ Click Here to Join Our Whatsapp Group ગાય ભેંસ માં રસીકરણ પશુ માં અનેક પ્રકારની જીવાણુ, વાયરસ જાણીતું બીમારીઓ

Read More

ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ (APMC) બજારભાવ 05.02.2024

Facebook Link Twitter Instagram નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો…સ્વાગત છે તમારું khetidekho.com પર …. જ્યાં તમને મળશે રોજબરોજ ના બજારભાવ ,ખેતીમાહિતી ,પશુપાલન ,અવનવા વિડિઓ અને ખેતી વિષયક ઘણું બધું ….. આજરોજ તારીખ 05 ફેબ્રુઆરી 2024 ના વિવિધ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ વધુ

Read More

કૃત્રિમ બીજદાન ના ફાયદા

Facebook Link Twitter Instagram પશુઓ માં કૃત્રિમ બીજદાન એટલે શું?? “કૃત્રિમ બીજદાન” એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે જેમાં કૃત્રિમ રીતે સાંઢ નું વીર્ય એકત્ર કરી તેની પ્રયોગશાળા માં ચકાસણી કરી ગરમી માં આવેલ માદા ના જનનાંગો ના રસ્તે કમળમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનો

Read More

ભીંડા ના પાક માં રોગ જીવાત

Facebook Link Twitter Instagram ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ ઓળખ: ઈડા: આછા ભુરાં રંગના ગોળાકાર હોય છે. માદા છૂટા છવાયા ઈંડા ફૂલ કળી તેમજ કૂમળા ફળ પર મૂકે છે.   ઈયળ : ઈયળ રાખોડી રંગની, કાળા માથા વાળી અને

Read More

હાઈડ્રોપોનિકસ (HYDROPONICS) ખેતી ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram હાઈડ્રોપોનિક્સ ખેતી એટલે શું? હાઈડ્રોપોનિક્સ મૂળ ગ્રીક શબ્દ છે જેમાં ”હાઈડ્રો’ એટલે પાણી અને ‘પોનોસ’ નો અર્થ શ્રમ થાય છે. એટલે કે ફૂલ, ફલ અને  શાકભાજીને જમીનના  બદલે પાણીમાં અથવા માટી રહિત માધ્યમમાં ઉગાડવામાં આવે તેને

Read More

જુવાર (SORGHUM) ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન : ચોમાસુ વાવેતર માટે – ગોરાડુ બેસર અને માધ્યમ કાળી   શિયાળુ વાવેતર માટે – સારી ભેજધારણ શક્તિ વાળી કાળી અને ઊંડી હવામાન : ૬૦ થી ૧૦૦ સેમી વરસાદ વાળા પ્રદેશ માં સફળતાપૂર્વક ખેતી થાય

Read More

રીંગણ ના પાક ની રોગ જીવાત

Facebook Link Twitter Instagram ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ ઓળખ: ઈડા: માદા ફૂદી છુંટા છવાયા સફેદ રંગના નાના, ગોળાકાર ઈંડા મુખ્યત્વે કુમળા પાનની નીચેની સપાટી પર મૂકે છે.   ઈયળ : ઈંડા માંથી નીકળેલી ઈયળ નાની ને અર્ધપારદર્શક હોય

Read More

ખેડૂત નો દુશ્મન નિંદામણ (WEED)

Facebook Link Twitter Instagram નીંદણ એટલે શું? ખેતરમાં વાવણી કે રોપણી કરી ઉછેરવામાં આવતા ખેતી તથા બાગાયતી પાકમાં પાકના છોડ સિવાય ઉગી નીકળતી બિન ઉપયોગી અન્ય વનસ્પતિને “નીંદણ” કહેવામાં આવે છે અથવા નીંદણ એટલે નુકસાનકારક બિનઉપયોગી છોડ કે જેની જે તે

Read More

બિયારણ ના પ્રકાર (Types of Seed)

Facebook Link Twitter Instagram બીજ એટલે શું?  થોમ્સન નામના એક વિજ્ઞાનિક એ  બીજની વ્યાખ્યા આપતા લખેલ છે કે, ગુણવત્તામાં પૃથ્થકરણીય શુધ્ધતા, જાતિય શુધ્ધતા, નિંદામણના બીજથી મુક્ત , ભેળસેળ વગરના, સારા ઉગાવાની અને વધુ ઉત્પાદન આપવાની ક્ષમતા ધરાવતા, સમાન કદવાળા, ભેજ

Read More

મકાઈ (MAIZE) ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન અને હવામાન : ગરમ હવામાન વધારે અનુકુળ. ગોરાડુ અને રેતાળ જમીન વધારે અનુકૂળ આવે છે. વાવણી સમય અને બિયારણ દર: શિયાળુ વાવેતર માટે  ઓક્ટોબર થી નવેમ્બર, ઉનાળું વાવેતર માટે ફેબ્રુઆરીમાં બિયારણ દર – ૨૦ ક્રિગા

Read More

ખેડૂત ના મિત્ર અળસિયા (Earthworm) ની ઓળખ

Facebook Link Twitter Instagram ખેડૂત ના મિત્ર અળસિયા ની ઓળખ પૃથ્વીની ઉત્પતિ બાદ વિકાસ સાથે અસંખ્ય પ્રકારના જીવોની પણ ઉત્પત્તિ થઈ જેમાં એક અળસિયાં પણ છે. અત્યાર સુધી અળસિયાંની વિવિધ પ્રકારની ૩૦૦૦ જેટલી જાતિ-પ્રજાતિ જોવા મળી છે. ભારતમાં ૫૦૯ જેટલી

Read More

ગુજરાત ની ભેંસોની ઓલાદો

Facebook Link Twitter Instagram (૧) જાફરાબાદી ઓલાદઃ આ ઓલાદનું ઉત્પત્તિ સ્થાન સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ ગીરનું જંગલ છે. અમરેલી જિલ્લામાં આવેલ જાફરાબાદ નામના ગામ ઉપરથી આ ઓલાદનું નામ જાફરાબાદી ઓલાદ પડ્યું. આ જાતને કાઠીયાવાડ તથા સોરઠી નામે પણ લોકો સંબોધે છે. આ

Read More

જમીન ચકાસણી અને તેના ફાયદાઓ – SOIL TESTING

Facebook Link Twitter Instagram ખેતીમાં આધુનિક સંશોધનોની સાથે સાથે ખેડૂતો પાકની વધુ ઉત્પાદન આપતી નવી જાતોનુ વાવેતર કરતા થયા છે.   આ જાતો જમીનમાંથી પોષક તત્વોનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપાડ કરી વધુ ઉત્પાદન આપે છે, પરિણામે જમીનની ફળદ્રુપતા માં ઘટાડો થાય

Read More

બીજ માવજત એટ્લે શું? અને તેના ફાયદા?

Facebook Link Twitter Instagram બીજ માવજત એટ્લે શું? ખેડૂતો રોગ કે જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે પછી તેને અટકાવવા માટે દવાઓનો છંટકાવ કરે  છે. આથી રોગ કે જીવાતને અસરકારક રીતે નાબુદ કરી શકાતી નથી અને ખેતી ખર્ચમાં વધારો થાય છે.  

Read More

હાઈડ્રોજેલ એટલે શું? ખેતી માં તેનો ઉપયોગ.

Facebook Link Twitter Instagram હાઇડ્રોજેલ- ઓછા પાણીએ વધુ ખેતી ગુજરાતમાં ક્ચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પાણીની અછતને કારણે પાકને પુરતા પ્રમાણમાં પિયત આપવાની સગવડ ઓછી છે. જેને કારણે વરસાદ ખેંચાયતો પાક નિશ્ફળ જવાની શક્યતા વધી જાય છે.  

Read More

કપાસ ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram બી.ટી. કપાસ એટલે શું? કપાસના છોડમાં જનિન ઈજનેરી પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી તેમાં જીંડવાની ઈયળો માટે ઘાતક ઝેર પેદા કરનાર જનિન દાખલ કરી વિકસાવેલ છોડને ‘બીટી કપાસ’ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં બી.ટી. કપાસનું કયારે આગમન થયુ? બી.ટી.

Read More

તુવેર ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન અને હવામાન : ગોરાડું અને કાળી જમીન ગરમ અને ભેજવાળું બિયારણ દર: હેકટરે ૨૦ થી ૨૫ ક્રિ.ગા Source : Internet સુધારેલી જાતો : આઈ.સી.પી.એલ.-૮૭, ૧૫૧, ગુ.તુવેર-૧, ૧૦, ૧૦૧, બી.ડી.એન.-૨ Source : Internet રોગો : સૂકારો,

Read More

કિટકો ની સામાન્ય માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram કિટકનો જીવનક્રમ : કીટકો ના જીવનક્રમ માં મુખ્ય ૪ અવસ્થા છે.   (૧) ઈંડુ (૨) ઈયળ (૩) કોશેટો અને (૪) પુખ્ત કિટક Source : Internet ખાવાના પ્રકાર પ્રમાણે કિટકોનું વર્ગીકરણ : (૧) ચાવીને ખાનાર કિટકો –

Read More

કેળા ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram ભારતમાં આંબાના પાક પછી કેળનો પાક અગત્યનું અને મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. દુનિયા ના ઉષ્ણકટિબંધના તમામ દેશોમાં કેળનો પાક વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે. જેમાં ભારત, દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા, ‘ફિલિપાઈન્સ મોખરે છે. ભારતમાં તામિલનાડુ, કેરાલા,

Read More

આમળા ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram આપણા દેશમાં સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તાર માટે આમળા એ ઘણો જ મહત્વનો બાગાયતી પાક છે. ગુજરાત રાજયમાં ખેતી હેઠળનો મોટો ભાગ સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારમાં આવે છે. અને આપણા રાજયમાં આ પાક ઘણી જ સફળતાપૂર્વક ઉગાડી

Read More

બાજરી ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન અને હવામાન : કાળી, મધ્યમ કાળી, ગોરાડું અને સારા નિતારવાળી જમીન ગરમ અને ભેજવાળું ૪૦ થી ૫૦ સેમી વરસાદવાળું વાવણી સમય અને બિયારણ દર: ચોમાસુ વાવેતર માટે ૧૫ જૂનથી ૧૫ જુલાઈ, ઉનાળું વાવેતર માટે ફેબ્રુઆરીમાં

Read More

ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ

Facebook Link Twitter Instagram ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરતી વખતે માટે શું ધ્યાન રાખવું? Source : Internet જમીનને સમતલ કરી, પહોળા માથાવાળા નીક-પાળા બનાવી પાળાના ઢાળ પર પાકનું વાવેતર કરવું જોઈએ જેથી પાણી બીજના સીધા સંપર્કમાં ન આવે તેમજ મુળ

Read More

ઘઉં ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન : પિયત ઘઉં માટે – મધ્યમ કાળી, બિન પિયત ઘઉં માટે – ઊંડી કાળી હવામાન – ઠંડુ-સૂકું વાવણી સમય,અંતર અને બિયારણ દર: ૧૫ નવેમ્બર થી ૧૫ ડીસેમ્બર સુધીમાં પિયત ઘઉં માટે – બે હાર વચ્ચે-

Read More

મરચી માં આવતા મુખ્ય રોગો

Facebook Link Twitter Instagram ૧. ધરું મૃત્યુ નો રોગ : ૨ અવસ્થા : બીજ ઉગતી વખતે અને ઉગ્યા પછી  પ્રથમ અવસ્થા : બીજ જમીનમાં અંકુર પહેલા સડી અથવા કોહવાઈ જાય, જેથી બીજ બહાર નીકળી શકતું નથી  બીજી અવસ્થા : બીજ

Read More

પાક માં છોડ ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી???

Facebook Link Twitter Instagram પાક માં છોડ ની ગણતરી નમસ્તે ખેડૂત મિત્રો , આજે આપણે આપણા ખેતર માં કેટલા છોડ નું વાવેતર થયું છે એની ગણતરી કેવી રીતે કરવી એ જાણસું. કોઈ પણ પાક હોય બાગાયતી કે રોકડીયો પાક બે

Read More

બાગાયત પાક આંબા ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram આબોહવા ચોમાસામાં જુનથી સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન વ્યવસ્થિત વહેંચાયેલો ૭૫૦ થી ૩૭૫૦ મી.મી. વરસાદ, મધ્યમ ઠંડો સુકો ભેજરહિત શિયાળો તથા મધ્યમ ગરમ ઉનાળો આંબાને માફક આવે છે. ફલ આવવાના સમય દરમ્યાન વાદળ, ધુમ્મસવાળુ હવામાન અથવા માવઠાનો વરસાદ ફળ

Read More

૭/૧ર-૮અ માં કઇ માહિતી સમાયેલી હોય છે???

Facebook Link Twitter Instagram ૭/૧ર એટલે કે રેકર્ડ માટે નકકી કરેલા કુલ ૧૮ પત્રકો પૈકી પત્રક નં. ૭ અને પત્રક નં. ૧ર એમ બે પત્રકોને સંકલિત કરીને બનાવવામાં આવેલ એક પત્રક તેને ૭/૧ર કહે છે. પત્રક નં. ૭ માં માલિકી

Read More

ટપક સિંચાઈ ની કાર્યપધ્ધતિ

Facebook Link Twitter Instagram   પાકને છોડના કાર્યરત મૂળ વિસ્તારમાં પાકને જરૂરી માત્રામાં જ્યારે જોઈએ. ત્યારે ઓછો પ્રવાહ દરે ટીપે-ટીપે પાણી આપવાથી પધ્ધતિને ટપક-પિયત પધ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિથી છોડના વિકાસ અને વૃધ્ધિ માટે જરૂરી ઘટકો જેવા કે હવા,

Read More

ફળ ફાટવાના કારણો અને ઉપાય

Facebook Link Twitter Instagram     ફળ પાકોમાં વીણી પહેલા કાચા અથવા પરીપકવ, ફળોનું ફાટી જવું તે સામાન્‍ય અને બાગાયતદારો ને મુંજવતો પ્રશ્ન છે. આ એક ફળઝાડની દેહધાર્મિક વિકૃતિ છે. જે ઉત્પાદનની ગુણવત્તા ઉપર માઠી અસર કરે છે. જેથી ફળોની

Read More

ખેડૂત ઉપયોગી પક્ષી-કાળો કોશી

Facebook Link Twitter Instagram કાળો કોશી કેમ ખેડૂત ઉપયોગી પક્ષી છે??? કાળોકોશી મધ્યમ કદનું પક્ષી છે કે જેને લાક્ષણિક રૂપથી ચળકતા કાળા રંગનું દેખાતું હોય છે. ઘણીવાર પાછળ પૂંછડીમાં લાંબી ઉંડી ખાંચ હોય છે અને બેસતી વખતે ઉભડક બેસે છે.

Read More

ટ્રાઇકોડર્માં(વિરીડી) વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram     (ટ્રાઇકોડર્માં વિરીડી) નો ખોરાક મગફળી, કપાસ, બાજરો, જીરૂ, તલ, ડાંગર, શેરડી, તમાકુ, તુવેર, એરંડા, ડુંગળી, ઘઉં, ચણા, લસણ, જુવાર, મકાઈ, ટામેટા, રીંગણ, કુલેવર, કોબીજ, ગુવાર, મરચી, બધાજ શાકભાજી, આંબા, લીંબુ, દાડમ, કેળ, બોર, જમરૂખ,

Read More

ખેતીમાં સુક્ષ્મતત્વો(માઇક્રોન્યુટ્રીએન્ટ) ના કાર્યો

Facebook Link Twitter Instagram જમીનની ફળદ્રુપતા સચવાઈ રહે, ખેતી ટકાઉ અને નફાકારક બની રહે તે હેતુસર સમતોલ પોષણ વ્યવસ્થા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. સંશોધન ધ્વારા આપણે જાણી શકયા છીએ કે છોડ તથા પ્રાણી તેમજ માનવને તેના પોષાણ, વૃદ્ધિ અને

Read More

પશુઓ માં પ્રદૂષણ ની અસર

Facebook Link Twitter Instagram     સામાન્‍ય રીતે પશુઓમાં નીચે પ્રકારના પ્રદૂષણનો ભોગ બનતા હોય છે. જંતુનાશક દવાઓ દ્વારા ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન માટે અને જીવાત કાબૂમાં રાખવા માટે વધુ પ્રમાણમાં  કીટનાશક, રોગનાશકો, નિંદામણનાશકો અને બીજી દવાઓ વગેરે ઉપરાંત પશુ પર

Read More

વૈજ્ઞાનિક ઢબથી પશુપાલન

Facebook Link Twitter Instagram     પશુપાલક વૈજ્ઞાનિક ઢબથી રીતો અપનાવી પશુપાલન કરે તો ૨-૩ ગણું દૂધ ઉત્પાદન વધારી શકે છે. થોડીક ચાવીઓ નીચે આપેલ છે.જે પશુપાલક અપનાવી શકે છે. પશુસંવર્ધન : સંકર ગાયોમાં ૫૦-૬૨ ટકા જેટલું જ વિદેશી લોહીનું

Read More

જીવામૃત બનાવવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ

Facebook Link Twitter Instagram જીવામૃત ની પ્રાથમિક માહિતી સજીવખેતીમાં જીવામૃતનું મહત્વ ખૂબ વધારે છે. સૂકા ખાતર કરતાં પણ સજીવખેતીમાં જીવામૃતનું મહત્વ ખૂબ વધારે છે. સૂકા ખાતર કરતાં પણ પ્રવાહી જીવામૃત સારૂ પરિણામ આપે છે. ઘણા ખેડૂતો જીવામૃત બનાવે છે, પણ

Read More

ખેડૂત ના મિત્ર કીટક દાળિયા (લેડી બર્ડ)

Facebook Link Twitter Instagram લેડી બર્ડ (દાળિયા) ની ઓળખ મોલો એ પાક ને નુકશાન કરતી એક અગત્ય ની ચુસીયા પ્રકાર ની જીવાત છે, ખેડુ તેને ગળો ,મોલોમશી વગેરે નામ થી ઓળખે છે.આ જીવાતની વસ્તીને કુદરતી રીતે કાબૂમાં રાખવા માટે કેટલાક

Read More

ગુજરાતની જમીન અને તેના પ્રકાર

Facebook Link Twitter Instagram   ઉદભવક્રિયા, રંગ, ફળદ્રુપતા વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી ગુજરાતની જમીનને નીચેના પ્રકારોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. કાંપ ની જમીન (Alluvial soils) ગુજરાતના પચાસ ટકા કરતા વધુ વિસ્તારમાં કાંપ ની જમીન આવેલી છે. કાંપ, રેતી અને માટીના

Read More