Khetidekho

તલ ની માવજત

અત્યારે તલ માં શું કરવું ?? આ રહ્યો જવાબ આ બ્લોગ વાચો અને તલ માં મબલક ઉત્પાદન મેળવો …

Read More

ખેડૂત ના મિત્ર અળસિયા (Earthworm) ની ઓળખ

Facebook Link Twitter Instagram ખેડૂત ના મિત્ર અળસિયા ની ઓળખ પૃથ્વીની ઉત્પતિ બાદ વિકાસ સાથે અસંખ્ય પ્રકારના જીવોની પણ ઉત્પત્તિ થઈ જેમાં એક અળસિયાં પણ છે. અત્યાર સુધી અળસિયાંની વિવિધ પ્રકારની ૩૦૦૦ જેટલી જાતિ-પ્રજાતિ જોવા મળી છે. ભારતમાં ૫૦૯ જેટલી

Read More

ગુજરાત ની ભેંસોની ઓલાદો

Facebook Link Twitter Instagram (૧) જાફરાબાદી ઓલાદઃ આ ઓલાદનું ઉત્પત્તિ સ્થાન સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ ગીરનું જંગલ છે. અમરેલી જિલ્લામાં આવેલ જાફરાબાદ નામના ગામ ઉપરથી આ ઓલાદનું નામ જાફરાબાદી ઓલાદ પડ્યું. આ જાતને કાઠીયાવાડ તથા સોરઠી નામે પણ લોકો સંબોધે છે. આ

Read More

જમીન ચકાસણી અને તેના ફાયદાઓ – SOIL TESTING

Facebook Link Twitter Instagram ખેતીમાં આધુનિક સંશોધનોની સાથે સાથે ખેડૂતો પાકની વધુ ઉત્પાદન આપતી નવી જાતોનુ વાવેતર કરતા થયા છે.   આ જાતો જમીનમાંથી પોષક તત્વોનો વધુ પ્રમાણમાં ઉપાડ કરી વધુ ઉત્પાદન આપે છે, પરિણામે જમીનની ફળદ્રુપતા માં ઘટાડો થાય

Read More

બીજ માવજત એટ્લે શું? અને તેના ફાયદા?

Facebook Link Twitter Instagram બીજ માવજત એટ્લે શું? ખેડૂતો રોગ કે જીવાતનો ઉપદ્રવ જોવા મળે પછી તેને અટકાવવા માટે દવાઓનો છંટકાવ કરે  છે. આથી રોગ કે જીવાતને અસરકારક રીતે નાબુદ કરી શકાતી નથી અને ખેતી ખર્ચમાં વધારો થાય છે.  

Read More

હાઈડ્રોજેલ એટલે શું? ખેતી માં તેનો ઉપયોગ.

Facebook Link Twitter Instagram હાઇડ્રોજેલ- ઓછા પાણીએ વધુ ખેતી ગુજરાતમાં ક્ચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પાણીની અછતને કારણે પાકને પુરતા પ્રમાણમાં પિયત આપવાની સગવડ ઓછી છે. જેને કારણે વરસાદ ખેંચાયતો પાક નિશ્ફળ જવાની શક્યતા વધી જાય છે.  

Read More

કપાસ ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram બી.ટી. કપાસ એટલે શું? કપાસના છોડમાં જનિન ઈજનેરી પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી તેમાં જીંડવાની ઈયળો માટે ઘાતક ઝેર પેદા કરનાર જનિન દાખલ કરી વિકસાવેલ છોડને ‘બીટી કપાસ’ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં બી.ટી. કપાસનું કયારે આગમન થયુ? બી.ટી.

Read More

કિટકો ની સામાન્ય માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram કિટકનો જીવનક્રમ : કીટકો ના જીવનક્રમ માં મુખ્ય ૪ અવસ્થા છે.   (૧) ઈંડુ (૨) ઈયળ (૩) કોશેટો અને (૪) પુખ્ત કિટક Source : Internet ખાવાના પ્રકાર પ્રમાણે કિટકોનું વર્ગીકરણ : (૧) ચાવીને ખાનાર કિટકો –

Read More

કેળા ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram ભારતમાં આંબાના પાક પછી કેળનો પાક અગત્યનું અને મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. દુનિયા ના ઉષ્ણકટિબંધના તમામ દેશોમાં કેળનો પાક વધતા ઓછા પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે. જેમાં ભારત, દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા, ‘ફિલિપાઈન્સ મોખરે છે. ભારતમાં તામિલનાડુ, કેરાલા,

Read More

આમળા ના પાક ની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram આપણા દેશમાં સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તાર માટે આમળા એ ઘણો જ મહત્વનો બાગાયતી પાક છે. ગુજરાત રાજયમાં ખેતી હેઠળનો મોટો ભાગ સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારમાં આવે છે. અને આપણા રાજયમાં આ પાક ઘણી જ સફળતાપૂર્વક ઉગાડી

Read More

બાજરી ના પાકની માહિતી

Facebook Link Twitter Instagram જમીન અને હવામાન : કાળી, મધ્યમ કાળી, ગોરાડું અને સારા નિતારવાળી જમીન ગરમ અને ભેજવાળું ૪૦ થી ૫૦ સેમી વરસાદવાળું વાવણી સમય અને બિયારણ દર: ચોમાસુ વાવેતર માટે ૧૫ જૂનથી ૧૫ જુલાઈ, ઉનાળું વાવેતર માટે ફેબ્રુઆરીમાં

Read More